作者: Jayford Wong
Jayford Wong
Jayford Wong
Jayford Wong,28歲,中文大學畢業,現職國際會計師樓。曾奪青年文學獎、中文文學創作獎及城市文學獎。其中於第三十七屆青年文學獎更是第一位連奪新詩高級組、散文高級組及小小說公開組獎項。小說《麪包超人》於2015年出版。小說《屋村拳王》於2016年出版。小說《大內侍衞》於2017年出版。https://www.facebook.com/jayford.wong

說起剛剛完結的那段愛情,小雪突然流下淚來,說那個黝黑男同學輕輕拋下一句「我覺得我對你已經冇feel了」便掛了電話,unfriend了她,whatsap也從此再沒有藍剔過。

我,Jayford,大學一畢業就進了香港最大的上市公司,長實集團。身為一個職場新鮮人,我一黎到就梗係以為跟李嘉誠啦。中大喎。會計系喎。我想差不多所有的新鮮畢業生也有一股自命不凡的特質。

拳王「杜恆霖」在我的小說一篇推薦序說過,他自少打拳,根本無法得知明天,明年,十年後會打到甚麼成績,但他知道,每天努力一點,再努力一點,再再努力一點,只要知道自己每天進步「一點點」,再「一點點」,再再「一點點」,便有打下去的意義。

Jayford2017愛情小說《大內侍衞》主題曲

我想走,好辛苦。」「你剛進來才幾個月喎。」「我的人生,不甘心一天到晚被玩弄。」「我看過好多剛入職的大學生,他們一開始都好像一個不合適的齒輪,久而久之,當你被時間磨蝕,便再不會有不甘心的感覺。」

我喺考最窩囊廢嘅私家車自動波嘅。不過收到成績單一take pass果下係堅開心嘅。所以我喺度想些牙下個開心,同埋最重要,講下自己經驗,希望幫到大家一勞永樂。

我,Jayford,大學一畢業就進了香港最大的上市公司,長實集團。身為一個職場新鮮人,我一黎到就梗係以為跟李嘉誠啦。中大喎。會計系喎。我想差不多所有的新鮮畢業生也有一股自命不凡的特質。