I'm right!
分類: 溫水劇場

【漫畫】強盜邏輯

作者 : 於 2015年3月3日
分類 溫水劇場

【漫畫】強盜邏輯

【漫畫】強盜邏輯

《溫水劇場——高溫派對》 三月中出版喇,請多多支持!

【漫畫】君權神授

作者 : 於 2015年2月5日
分類 溫水劇場

【漫畫】君權神授

【漫畫】君權神授

.|

【漫畫】緊守崗位

作者 : 於 2015年1月25日
分類 溫水劇場

【漫畫】緊守崗位

【漫畫】緊守崗位

.|

【漫畫】完美循環永續欠薪系統

作者 : 於 2015年1月23日
分類 溫水劇場

【漫畫】完美循環永續欠薪系統

【漫畫】完美循環永續欠薪系統

老老實實個邏輯我諗咗成日都唔係好諗得明~?!

【漫畫】正規軍訓 機會難逢

作者 : 於 2015年1月20日
分類 溫水劇場

【漫畫】正規軍訓 機會難逢

【漫畫】正規軍訓 機會難逢

喺香港搞武裝起義談何容易,要大型操練更加係天方夜譚,各位雨傘年青人而家機會嚟喇~!!!唔係話一定要武裝革命,學定一招半式鍛鍊身體,用嚟對付慈母都好丫~

【漫畫】安息吧!

作者 : 於 2015年1月8日
分類 溫水劇場

【漫畫】安息吧!

【漫畫】安息吧!

上個月先睇過依套法國紀錄片《漫画家,民主的步兵》~ 大半受訪者都幸運地從極權中活過來,而中國的受訪者是唯一的非政治漫畫家,因為中國地面上係不存在政治漫畫的,這令我這香港人十分感慨。

【漫畫】斷你水斷你糧斷你電

作者 : 於 2015年1月7日
分類 溫水劇場

【漫畫】斷你水斷你糧斷你電

【漫畫】斷你水斷你糧斷你電

供水、蔬菜、豬牛已經無得返轉頭。供電政府已經開始部署迫我哋買大陸電!!距離真正斷你水斷你糧斷你電嘅日子唔會好遠!!!!

【漫畫】盡得真傳

作者 : 於 2014年12月23日
分類 溫水劇場

【漫畫】盡得真傳

【漫畫】盡得真傳

.|

【漫畫】TreeGun語錄

作者 : 於 2014年12月20日
分類 溫水劇場

【漫畫】TreeGun語錄

【漫畫】TreeGun語錄

古語有云~不怕神一般的對手,只怕豬一般的隊友

【漫畫】危險人物

作者 : 於 2014年12月16日
分類 溫水劇場

【漫畫】危險人物

【漫畫】危險人物

.|

【漫畫】階段性成果

作者 : 於 2014年11月20日
分類 溫水劇場

【漫畫】階段性成果

【漫畫】階段性成果

.|

【漫畫】回頭是岸

作者 : 於 2014年11月14日
分類 溫水劇場

【漫畫】回頭是岸

【漫畫】回頭是岸

最重要係啲錢我哋有份的… 屌你大花筒政府

【漫畫】山寨強國

作者 : 於 2014年10月31日
分類 溫水劇場

【漫畫】山寨強國

【漫畫】山寨強國

依篇主要係畫比蔣元秋auntie睇的~

【漫畫】訓話的籌碼

作者 : 於 2014年10月21日
分類 溫水劇場

【漫畫】訓話的籌碼

【漫畫】訓話的籌碼

我哋都未佔領中環,我依個係大家都眾所鳩知㗎啦~~

【漫畫】歇後語

作者 : 於 2014年10月17日
分類 溫水劇場

【漫畫】歇後語

【漫畫】歇後語

.|

【漫畫】外國勢力

作者 : 於 2014年10月14日
分類 溫水劇場

【漫畫】外國勢力

【漫畫】外國勢力

.|

頁 1 / 512345