@HR 扮工週記
HR 扮工週記
HR 扮工週記
HEA 到核爆、哩埋係枱底畫下圈圈直至 2046 退休既 HR,同大家分享一下每一日 HR 平淡既生活。

一行入會議室,大叔就話:「依家我賠一個月人工,可以走未?」說罷後就將一疊銀紙同硬幣擲到會議室的桌上,正想轉身拉著同事E離去。我立即走到門前阻止佢地,同時解釋我們要一點時間計算FinalPayment,同事E可能有未放既假期,可以計返俾佢。全程同事E都躲在父親身後不發一言。感覺就是俗稱的「裙腳仔」。

幾日後收到同事B的來電,話要辭職,仲要即時走。震驚既同時,我地解釋俾佢知辭職要 1 個月通知,或者係1個月人工作為代通知金。再向佢解釋話如果想今日辭職,麻煩返黎工作多1個月,或者補返一個月人工的支票俾公司就可以即時離職。同事B應承話會將支票寄返公司,因為有緊要事,無辦法再返工。

真。隔離飯香

相信唔少上班一族都會自己帶飯,既健康又慳錢,而大部分人都會將個飯盒放係公司Pantry既雪櫃,等到食飯既時候用微波爐叮返熱佢。

我打左幾下無人聽,發覺唔對路。然後諗諗下香港時間朝早10點幾,意大利應該係半夜4點幾,應該仲瞓緊覺,打多幾次確定真係無人聽之後,諗住用埋時差既理由都叫交到差啦掛。點知佢一句「你同我打到佢聽為止!」

頁 6 / 6123456