@Jason仔
Jason仔
某大中資銀行Insured Banker,寸得起因為做親嘅刁都多過你年薪。情陷夜中環?你都戇鳩嘅,依家幾多大公司Office都搬撚晒去太古啦!

兩年半前,佢阿媽響鄉下搵咗個大陸妹同佢結婚,一直「做人有西屌就好屌」道理做人嘅Harry,當然一嚐無限中出大陸妹嘅滋味,一年前生咗件女,因為多咗家庭成員,房署搬咗佢地去水泉澳,仲加埋綜緩添!

有時候見香港好多廢青,冇空間屌女就去屌政府真係好戇鳩架。乜政府為你服務架咩?你交咗幾多稅呀?講真,響香港做份萬零蚊撚屎工住公屋,咁嘅窮酸樣,深圳樓你都買唔起啦!所以話呢?啲老人家話班後生廢青係真架!人地班老嘢後生都扔吓菠蘿燒吓巴士,班撚樣又要和理非非又口裡勇武,抵你哋上唔到車架!

我有個有錢朋友叫Tommy,呢條友仔老竇流落嚟可以話唔休做咁濟。但佢有個嗜好就真係好撚仆街嘅:就係成日諗計食免費保險雞又冇手尾跟。

江湖傳聞某間珠寶鐘錶行個老細諗住趁退休前啤殼撈多筆(如果唔知咩叫啤殼的話,咁你就要睇渾水嗰本《殼股財技》)本來班廢老食盡舔盡你就吹佢唔脹嘅,但係個核數師同間公司砌數嘅時候,發現小部分股權轉換咗畀一個不知名嘅女人身上。

一個男人,有事業、有車、有樓、有個靚老婆、仲有個仔,因乜事睇唔開折墮到要叫雞呀?你唔明架喇,Matthew個老婆,好聽就叫初戀,唔好聽就叫雛妓,唔好講技巧啦,反應已經靜到同姦屍冇咩分別。但老老實實,既然阿嫂一下海已經係雛妓,咁Matthew娶人返黎又為乜呢?

「各位同事,今季sales我想有啲新promotion,唔知大家有咩idea拋出黎呢?」大家都知,老細所謂拋idea唔係真係叫你拋idea,係叫你猜老細個有咩新體位玩鳩你哋班想走但又冇offer嘅廢柴啫。