@Sophia
Sophia
假名,不留聯絡。

阿康同我做完野會開心share下佢活動d相同片俾我睇。都係影腳、影胸,即係女人,其實無乜野好睇,佢影既野我都有。俾相我睇既同時,佢會一直曬命,呢個係戰鬥格,呢個好鐘意狗仔,呢個坐得好勁,呢個係死魚‥‥‥不過一年之前,佢話鐘意左其中一個女仔,夠清純喎;幾咁好笑。可能呢個就係佢無再上黎既原因。過左成年,又忽然上返?